• Trolleri 3
  • Trolleri 2
  • Trolleri 4
  • Trolleri 5
  • Trolleri

 

Trolleri är ett stort begrepp. Det finns alla sorts varianter som man kan tänka på, och nästan lika många varianter som det finns  trollkarlar. Ändå har man delat upp det i olika kategorier, och jag erbjuder följande sorter:

Barnkalas

Mingeltrolleri

Scentrolleri

Workshops

Hur vet man vad som passar till vad? Barnkalas funkar för alla barn 7 år, upp till ungefär 15. Mingeltrolleri och Scentrolleri passar för allt och det är egentligen din egen fantasi som sätter stopp. Vanliga koncept är att blanda scentrolleri och mingeltrolleri - exempelvis att köra 40 minuter scentrolleri, följt av 30 minuter mingeltrolleri!