• Trolleri 5
  • Trolleri 4
  • Trolleri
  • Trolleri 3
  • Trolleri 2

 

Trolleri är ett stort begrepp. Det finns alla sorts varianter som man kan tänka på, och nästan lika många varianter som det finns  trollkarlar. Ändå har man delat upp det i olika kategorier, och jag erbjuder följande sorter:

Barnkalas

Mingeltrolleri

Scentrolleri

Workshops

Hur vet man vad som passar till vad? Barnkalas funkar för alla barn 7 år, upp till ungefär 15. Mingeltrolleri och Scentrolleri passar för allt och det är egentligen din egen fantasi som sätter stopp. Vanliga koncept är att blanda scentrolleri och mingeltrolleri - exempelvis att köra 40 minuter scentrolleri, följt av 30 minuter mingeltrolleri!